Archief voor ‘twitter’

Paralle werelden

In de parallelle werelden waarin ik leef, trouwt het ene idee snel met het andere, om van de gramschap en wraak die in de huidige wereld geldt, af te zijn. Helaas verandert alles sneller, en sneller.

Twitterature

A deeper look at the titles that are covered in a whole book dedicated to this phenomenon, entitled Twitterature The World’s Greatest Books Retold Through Twitter, teaches me a new insight.