emily-kocken_move-alternatief-cropped

Emily Kocken schrijft romans, essays, en maakt kunst. Recente werken zijn audio-installaties op locatie. Voor haar vierde boek-in-ontwikkeling Adoptica schildert ze modelhuizen na uit fifties catalogi. Ze is actief als gespreksleider over kunst, filosofie en literatuur, en coacht individuele kunstenaars op het gebied van projectontwikkeling.