Huh? Aha! Duh.
‘The New’ is always a Déjà Vu
Pagina uit de publicatie. Quote: Beat Wyss, 2019.

Huh? Aha! Duh.

Over de zin van onzin

2019

Kunstgeschenk

Huh? Aha! Duh is een essay van Emily Kocken over de zin van onzin in de kunst, en werd geschreven in 2019 als het Kunstgeschenk. De publicatie werd tijdens de Museumweek aangeboden aan 100.000 bezoekers van verschillende musea en werd uitgegeven door het Instituut voor Kunst en Kritiek (IKK).

Moet kunst zinvol zijn?
Moet kunst waar zijn?
Moet kunst mooi zijn?

Emily Kocken beschrijft de ervaring van kunst vanuit drie verschillende perspectieven.

Over IKK en het Kunstgeschenk
Het IKK is een samenwerking tussen West Den Haag en het onderzoekscentrum Arts in Society van de Rijksuniversiteit Groningen. Het wil niet alleen het denken over kunst ontwikkelen, maar ook een ‘denken vanuit de kunst’. Het Kunstgeschenk is bedoeld om een groter publiek hiermee in aanraking te brengen. Jaarlijks kiest het IKK een ander onderwerp en daarbij een vooruitstrevende Nederlandse auteur.