2024

Plant Talk Spirit Room

In de studio thuis bestudeer ik mijn favoriete plant Syl. Het ideale model, ze is er altijd. Ze is dertig jaar. Ik weet dat schilders, ook nu, hun vaardigheden blijven trainen door te observeren wat er direct is. Stil leven. Het heilig thuis, de studio. Je schilderend verhouden tot een subject is als het voeren van een goed gesprek.