Emily Kocken schrijft het tweede Kunstgeschenk: Huh? Aha! Duh.

5 april 2019

In de Museumweek (8 – 14 april 2019) krijgen bezoekers van verschillende musea het boek ‘Huh? Aha! Duh. — Over de zin van onzin’ van Emily Kocken cadeau. Na de eerste succesvolle editie van 2018 door Christiaan Weijts geeft het Instituut voor Kunst en Kritiek (IKK) dit jaar opnieuw een speciaal essay uit, geschreven door een vooruitstrevende Nederlandse auteur.

Moet kunst zinvol zijn?
Moet kunst waar zijn?
Moet kunst mooi zijn?

Emily Kocken beschrijft vanuit drie verschillende perspectieven over de ervaring van kunst.

‘The New’ is always a Déjà Vu
Pagina uit de publicatie. Quote: Beat Wyss, 2019.

Persoonlijk

Tijdens de Museumweek zal Emily afreizen naar de deelnemende musea om bezoekers persoonlijk een boekje aan te bieden.
Meer informatie op de website: kunstenkritiek.nl.

Over IKK en het Kunstgeschenk

Het IKK is een samenwerking tussen West Den Haag en het onderzoekscentrum Arts in Society van de Rijksuniversiteit Groningen. Het wil niet alleen het denken over kunst ontwikkelen, maar ook een ‘denken vanuit de kunst’. Het Kunstgeschenk is bedoeld om een groter publiek hiermee in aanraking te brengen. Jaarlijks kiest het IKK een ander onderwerp en daarbij een auteur.