vogels

6 december 2022

vogels voeren een premature vogeltelling

hang de zadenhanger op en twee tel later zullen vogels

zwiepend zwaaitje
kijk een kraaitje
en musjes kusjes
rode buiken ontluiken
in gele befjes pikken klefjes

veren keren vallen zweven

hallo groene ecowijsneus (je hoort zijn kritische noten van verre)

ze moeten toch zelf eten vinden
zo koud is het niet hoor
je verwent de arme beestjes
het is altijd voor je eigen pleziertje

mussen kussen spreeuwen geeuwen vinken blinken
uit in vleugelfladderen
ijzingwekkend snel
zijn jullie kolibries of zo?

hang de zadenhanger op en twee tel later
hoe hij zwiept en fiept

zwevend zaad dankbaar gefluit

ik kom niet meer tot schrijven